Noteikumi & Nosacījumi

Klients - rīcībspējīga persona, kas izvieto Pasūtījumus saitā lukturiem.lv vai nu kā Preču saņēmējs, vai kā Preces, kas iegādātas saitā lukturiem.lv lietotājs

Pārdevējs - Lukturiem.lv un RD Design internetveikals

Internetveikals - Interneta saits, kurš pieder Pārdevējam, kam ir adrese Interneta saitā lukturiem.l. Tajā tiek pārstāvētas preces, kuras Pārdevējs piedāvā saviem klientiem Pasūtījumu noformēšanai, kā arī Pasūtījumu apmaksas un piegādes nosacījumu Klientiem.

Saits - lukturiem.lv

Prece - materiālās pasaules objekts, kas nav atbrīvots no civilās apgrozības un tiek piedāvāts pārdošanai Saitā.

Pasūtījums - Klienta pienācīgi aizpildīts pieprasījums par uzskaitīto Preču, kas izvēlēti Saitā, piegādi pēc norādītās adreses.

Piegādes pakalpojums - trešā persona, kas atbilstoši līgumam ar Pārdevēju sniedz Pasūtījumu piegādes pakalpojumu Klientam.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Saits pieder un to administrē Lukturiem.lv un RD Design internetveikals.

1.2 Pasūtot preces internetveikalā, Klients piekrīt Noteikumiem par preču pārdošanu (turpmāk tekstā - Noteikumi), kas izklāstīti zemāk.

1.3 Šie Noteikumi, kā arī informācija par Prec, kas tiek piedāvāta Saitā, ir publisks piedāvājums.

1.4 Starp Klientu un Pārdevēju attiecībām piemēro LR nolikumu par mazumtirdzniecības pirkšanu-pārdošanu, kā arī LR likumu "Par Patērētāju tiesību aizsardzību" un citus normatīvos aktus, kas pieņemti saskaņā ar tiem.

1.5 Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos, tāpēc Klients piekrīt regulāri sekot izmaiņas Noteikumos.

1.6 Klients piekrīt ar Noteikumos minēto, nospiežot pogu "Pirkt" Pasūtījuma noformēšanas pēdējā posmā Saitā.

2. Reģistrēšanās Saitā

2.1 Pasūtījumu veikšanai Klients var reģistrēties Saitā.

2.2 Pārdevējs neatbild par informācijas precizitāti un pareizību, ko piedāvā Klients reģistrēšanās brīdī.

2.3 Klients piekrīt neizpaust trešajām personām savu lietotājvārdu un paroli reģistrēšanās laikā. Gadījumā, ja klientam rodas aizdomas par sava lietotājvārda un paroles drošību vai to neatļautu trešās personas izmantošanas iespēju, Klients nekavējoties informē Pārdevēju, nosūtot e-pasta vēstuli dienestam darbā ar klientiem.

3. Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņš

3.1 Klienta pasūtījums var tikt noformēts šādos veidos: pieņemts pa telefonu vai Klients patstāvīgi noformē Pasūtījumu Saitā.

3.2 Veicot Pasūtījumu Klientam ir jānorāda šāda informācija:

  • Klienta Vārds, Uzvārds
  • Pasūtījuma piegādes adrese
  • Kontakttālrunis
  • Elektroniskais pats

3.3 Pēc Pasūtījuma noformēšanas Klientam tiek piedāvāta informācija par Pasūtījuma piegādes iespējamo datumu. Šis datums nozīmē termiņu, kurā laikā Pārdevējs uzņemas piegādāt Klienta izvēlēto Pasūtījumu viņa norādītajā piegādes vietā, ko Klients norādījis, noformējot Pasūtījumu. Norādītais datums ir atkarīgs no Preču esamības noliktavā un laika, kas nepieciešams Pasūtījuma noformēšanai.

3.4 Visi informācijas materiāli, kas tiek piedāvāti Saitā, ir patiesi un precīzi par Preču īpašībām un parametriem. Ja Klientam rodas jautājumi, kas attiecas uz Preču īpašībām un parametriem, pirms Pasūtījuma noformēšanas, Klients var vērsties pie Pārdevēja pa tālruni vai elektrisko pastu, sk. Kontakti.

3.5 Gadījumā, kad pasūtīto Preču nav Pārdevēja noliktavā, pat ja iemesli nav atkarīgi no pārdevēja. Pārdevējam ir tiesības anulēt norādīto Preci Pasūtījumā, par to paziņojot Klientam pa elektrisko pastu pēc adreses, kas norādīts reģistrējoties.

3.6 Daļēja vai pilnīga apmaksātā Pasūtījuma anulēšanas gadījumā Preču vērtību Pārdevējs atgriež Klientam tādā pašā veidā, kā Prece tika apmaksāta.

3.6 Daļēja vai pilnīga apmaksāta Pasūtījuma anulēšanas gadījumā Preču vērtību Pārdevējs atgriež Klientam tādā pašā veidā, kā Prece tika apmaksāta.

4. Piegāde

4.1 Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai izpildītu piegādi norādītajā laikā, kas norādīts Saitā, tomēr iespējamā piegādes kavēšanās var notikt neparedzētu apstākļu dēļ, kas rodas ne Pārdevēja vainas dēļ.

4.2 Preces nejaušas nozaudēšanas 


4.Piegāde

4.1.Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai izpildītu piegādi norādītajā laikā, kas norādīts Saitā, tomēr iespējamā piegādes kavēšanās var notikt neparedzētu apstākļu dēļ, kas rodas ne Pārdevēja vainas dēļ.
4.2.Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma gadījuma risks pāriet pie Pircēja ar brīdi, kad viņam tiek nogādāts Pasūtījums, un Pircējs ir parakstījies dokumentos par Pasūtījuma piegādes apliecinājumu. Ja Pasūtījums netiek piegādāts, Pārdevējs atlīdzina Klientam Piegādes priekšapmaksas vērtību un piegādes izmaksas pēc Piegādes dienesta apstiprinājuma saņemšanas par Piegādes pazaudēšanu.
4.3.Preču piegādes metodes un vērtības ir norādīti Saitā, sadalījumā „Piegādes nosacījumi”.
4.4.Piegādājot Pasūtījumu, tā tiek nodota Klientam, kas tiek norādīts kā Pasūtījuma saņēmējs.
4.5.Lai izvairītos no krāpšanas gadījumiem, kā arī izpildītu pienākumus, kas norādīti 4.6.punktā, nododot apmaksāto Pasūtījumu Klientam, personai, kas to realizē, ir tiesības pieprasīt Saņēmēja personas apliecinošus dokumentus, kā arī pieprasīt nosaukt Saņēmēja dokumenta tipu un numuru, kas ir norādīts uz Pasūtījuma kvīts. Pārdevējs garantē konfidencialitāti un Saņēmēja personīgās informācijas aizsardzību (9.3.1.p.)
4.6.Pasūtījuma nodošanas brīdī Klientam ir jāpārbauda Pasūtījuma ārējais izskats un iepakojums, Pasūtījuma Preču daudzums, komplektācija, klāsts.
4.7.Ja Klients ir izvēlējies kā piegādes metodi – Pasūtījuma saņemšana birojā, Klients apņemas saņemt Pasūtījumu 7 dienu laikā no brīža, kad Klientam ir nosūtīts paziņojums pa elektronisko pastu vai pa tālruni. Pasūtījuma neizņemšana noteiktā termiņā tiek uzskatīts kā Klienta atsacīšanās no pirkšanas – pārdošanas līguma un ir pamats Pircēja Pasūtījuma anulēšanai. Turklāt, ja nesaņemtais Pasūtījums bija apmaksāts, naudas līdzekļi tiek atgriezti Klientam tādā kārtībā, kā tas ir paredzēts Nosacījumu 3.6.punktā.

5.Preces apmaksa

5.1.Preces cena ir norādīta Saitā. Gadījumā, ja Klienta pasūtītās Preces cena tiek norādīta nepareizi, Pārdevējs pie pirmās izdevības informē par to Klienta Pasūtījuma apstiprināšanai par cenas labošanu vai Pasūtījuma anulēšanai. Ja nav iespējams sazināties ar Klientu, dotais Pasūtījums skaitās anulēts. Ja Pasūtījums ir apmaksāts, Pārdevējs atgriež Klientam par Pasūtījumu apmaksāto summu.
5.2.Preces cenu Pārdevējs Saitā var mainīt vienpusēji.
5.3.Preces apmaksas iespējas ir norādītas Saita sadaļā „Apmaksas nosacījumi”.
5.4.Pirmsapmaksas gadījumā Pasūtījums tiek apstrādāts tikai pēc naudas līdzekļu pārskaitīšanas Pārdevēja norēķina kontā. 
5.5.Pārdevējam ir tiesības piedāvāt Klientam atlaides Precēm un noteikt bonusu programmu. Atlaižu veidus, bonusus, uzskaitījumu kārtību un nosacījumus Pārdevējs var mainīt vienpusēji. 
5.6.Pārdevējam ir tiesības noteikt atlaides ar mērķi veicināt Preces jebkādu maksājuma veidu vai piegādi. Pārdevējs var ierobežot atlaižu nosacījumus.

6.Preces atgriešana

6.1.Atbilstošās kvalitātes preču atgriešana.
6.1.1.Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces jebkurā laikā līdz tās saņemšanai, bet pēc saņemšanas – 14 dienu laikā, neskaitot pirkšanas dienu. Atbilstošās kvalitātes preču atgriešana ir iespējama gadījumā, ja ir saglabāts preces izskats, patērētāju īpašības, kā arī dokuments, kas apliecina norādītās Preces pirkšanas faktu un nosacījumus.
6.1.2.Ja Klients atsakās no Preces saskaņā ar Nosacījumu 6.1.1.punktu, Pārdevējs atdod atgrieztās Preces vērtību, izņemot pārdevēja Preces piegādes izmaksas Klientam, ne vēlāk kā 10 dienu laikā no datuma, kad Pārdevējs ir saņēmis Klienta rakstisku iesniegumu. 
6.1.3.14 dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, neskaitot pirkuma dienu, Klientam ir tiesības apmainīt atbilstošās kvalitātes preci pret analoģisku, ja norādītā prece Klientam nav atbildis formas, lieluma, fasona, krāsu, izmēra vai komplektācijas ziņā.
6.1.4.Ja atgriešanas brīdī, kad Klients vēršas pie Pārdevēja, analoģiskās preces nav pārdošanā, Klientam ir tiesības atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma un pieprasīt par norādītās preces apmaksātās naudas summas atgriešanu. Pārdevējam ir jāatdod par atgriezto preci apmaksātā naudas summa 10 dienu laikā no preces atgriešanas dienas. 
6.2.Neatbilstošās kvalitātes preces. 
6.2.1.Klients var pieprasīt neatbilstošās kvalitātes Preces trūkuma novēršanu garantijas laika periodā, derīguma termiņa laikā, ja tāds termiņš nav noteikts, tad pieņemamā termiņā, kas nepārsniedz divus gadus.
6.2.2.Gadījumā, ja Klients atsakās no līguma un ir izteiktas prasības par apmaksātās naudas summas atgriešanu par preci, Preces vērtības atgriešana notiek 10 dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir saņēmis Klienta rakstisku iesniegumu.
6.3.Naudas līdzekļu atgriešana.
6.3.1.Naudas līdzekļi Klientam tiek atgriezti veidā, kādā Klients ir apmaksājis par precēm.
6.4.Darbību kārtība, ja Pārdevējs ir pārkāpis piedāvājuma nosacījumus.
6.4.1.Ja Preces Pasūtījumā ir atklāta neatbilstība pasūtījuma klāstam, Klientam ir tiesības pasūtījuma piegādes laikā atteikties no dotās Preces un pieprasīt Preces maiņu no klāsta vai naudas līdzekļu atgriešanu par faktiski nenodoto Preci.
6.4.2.Prece, kas tiek nodota Klientam klāsta pārkāpuma nosacījumos, ir atgriežama Pārdevējam. Ja Klients pieņem doto Preci, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt naudu no Klienta par Preci pēc cenas, ko ir noteicis Pārdevējs dotajai Precei Saitā Preces nodošanas brīdī. Ja faktiski nodotā Prece nav Pārdevēja klāstā, kas ir Saitā Preces nodošanas brīdī, dotā Prece tiek maksāta par summu, kas ir saskaņota ar Pārdevēju.
6.4.3.Neatbilstošā klāsta Pasūtījuma preces maiņa notiek jauna pasūtījuma noformēšanas ceļā, saskaņojot to abām pusēm – Pārdevēja vai Klienta, tajā parādās faktiski nenodotās Preces vērtība.
6.4.4.Ja nav iespējama Preces maiņa, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektronisko adresi, kas norādīta Klienta reģistrēšanās brīdī, bet naudas līdzekļi, faktiski apmaksāti par nenodoto preci, tiek atgriezti.
6.4.5.Naudas līdzekļi, ko Klients ir apmaksājis par faktiski nenodoto Preci, tiek atgriezti 10 dienu laikā no brīža, kad tika saņemts Klienta rakstisks iesniegums par naudas līdzekļu atgriešanu. Par preci samaksātās summas atgriešana notiek tādā pašā veidā, kā tika veikta apmaksa.
6.5.Darbību kārtība, ja Pārdevējs ir pārkāpis skaita nosacījumus.
6.5.1.Klientam ir jāpārbauda Preču skaits Pasūtījumā tā nodošanas brīdī. Ja Klients konstatē Preču skaita neatbilstību Pasūtījumā nodošanas brīdī, Klientam Pārdevēja pārstāvja vai pārvadātāja klātbūtnē ir jāsastāda Akts par skaita neatbilstību.
6.5.2.Ja Pārdevējs ir nodevis Klientam mazāku Preču skaitu, nekā noteikts Pasūtījumā, Klients Pasūtījuma nodošanas brīdī ir tiesīgs pieņemt Preci tādā daudzumā, kas atbilst Pasūtījumam, un pieprasīt trūkstošo Preču daudzumu, vai arī, ja trūkstošās Preces tika apmaksātas, viņš ir tiesīgs atteikties no Pasūtījumā trūkstošajām Precēm un pieprasīt atgriezt naudu par trūkstošajām precēm.
6.5.3.Trūkstošo Preču piegāde notiek kā jauns Pasūtījums, saskaņojot pusēm – Pārdevējam vai Klientam, ar nosacījumu, ka Klients uzrāda Aktu, kas sastādīts 6.5.1.punkta kārtībā, par daudzuma neatbilstību.
6.5.4.Gadījumā, ja trūkstošā Prece tika iepriekš apmaksāta, tās vērtība atspoguļojas Lietotāja kontā, kas tiek izvēlēts kā jauna Pasūtījuma apmaksas veids. Ja trūkstošā Prece netika apmaksāta, tā var tikt apmaksāta jebkurā pieejamā veidā, ko izvēlas Klients vai Pārdevējs, saskaņojot to ar Klientu jauna Pasūtījuma noformēšanas brīdī.
6.5.5.Gadījumā, kad nav iespējams nodot trūkstošo Preci, Pārdevējs paziņo par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektronisko adresi, ko Klients norādījis reģistrācijas brīdī, bet naudas līdzekļus, faktiski samaksātus par trūkstošo preci, atgriež kārtībā, kāda ir aprakstīta 6.5.6.punktā.
6.5.6.Naudas līdzekļus, ko Klients ir samaksājis par trūkstošo Preci, atgriež 10 dienu laikā no brīža, kad tika saņemts Klienta rakstisks iesniegums par naudas līdzekļu atgriešanu, kā arī Akts, kas sastādīts 6.5.1.punktā aprakstītajā kārtībā, par skaita neatbilstību. Par preci samaksātās summas atgriešana notiek tādā pašā veidā, kā tika veikta apmaksa.
6.5.7.Ja Klients pārkāpj 6.5.1.punktu Akta sastādīšanas daļā, Pārdevējam ir tiesības atteikt Klientam pretenzijas izpildē par nodoto Preču skaitu.

7.Intelektuālais īpašums

7.1.Visa Saitā atrodamā teksta informācija un grafiskie attēli ir Pārdevēja un/vai viņa darījuma partneru īpašums.

8.Garantija un atbildība

8.1.Pārdevējs neatbild par zaudējumu, kas radies Klientam nepareizas Preču, kas pasūtīti Saitā, lietošanas dēļ.
8.2.Pārdevējs neatbild par Ārējo saitu saturu un funkcionēšanu.
8.3.Pārdevējam ir tiesības nodot jebkādā veidā savas tiesības un pienākumus, kas izriet no viņa attiecībām ar Klientu, trešajām personām.

9.Personīgās informācijas konfidencialitāte un aizsardzība

9.1.Klienta piedāvātā informācija:
9.1.1.Reģistrējoties Saitā, Klients piedāvā šādu informāciju par sevi: Uzvārds, Vārds, elektroniskā pasta adresi, paroli piekļuvei Saitam.
9.2.Piedāvājot savus personīgos datus, reģistrējoties Saitā, Klients piekrīt, ka Pārdevējs tos apstrādā, tai skaitā ar mērķi - preču un pakalpojumu izvirzīšana.
9.2.1.Ja Klients nevēlas, lai viņa personīgie dati tiktu apstrādāti, viņam ir jāvēršas pie Pārdevēja darba dienesta ar klientiem, izmantojot Saitā Atgriezeniskās saites formu. Šādā gadījumā visa no Klienta  iegūtā informācija (tai skaitā, lietotājvārds un parole) tiek dzēsta no Pārdevēja klientu bāzes, un Klients nevarēs izvietot Pasūtījumus Saitā.
9.3.Klientu piedāvātās un Pārdevēja iegūtās informācijas izmantošana.
9.3.1.Pārdevējs izmanto informāciju:
*Klienta reģistrēšanai Saitā;
*Izpildot savus pienākumus pret Klientu;
*Saita darba analīzei un novērtējumam;
*Pārdevēju vadīto akciju uzvarētāju noteikšanai.
9.3.2.Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Klientam reklāmu informējošus paziņojumus. Ja Klients nevēlas saņemt ziņojumus no Pārdevēja, viņam ir jāmaina atbilstošos iestatījumus.
9.4.Informācijas, ko ieguvis Pārdevējs, izpaušana:
9.4.1.Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta iegūto informāciju. Nav uzskatāms pārkāpums Pārdevēja piedāvātā informācija aģentiem un trešajām personām, kas darbojas, pamatojoties uz līgumu ar Pārdevēju, saistību izpildei pret Klientu.
9.4.2.Nav uzskatāms par pārkāpumu nosacījumu izpaušanas informācija atbilstoši pamatotiem un likumu prasībām.
9.5.Pārdevējam ir tiesības izmantot „cookies” tehnoloģiju. „Cookies” nesatur konfidenciālu informāciju un netiek nodota trešajām personām.
9.6.Pārdevējs iegūst informāciju par Saita veikals.tk apmeklētāja ip-adresi. Dotā informācija netiek izmantota apmeklētāja personības noskaidrošanai. 
9.7.Pārdevējs neatbild par liecībām, kuras Klients piedāvā Saitā vispārpieejamā formā.

Automašīnu lukturu spuldzes
Ceno.lv www.gudriem.lv/atrie-krediti Visi Internetveikali un cenas Salidzini.lv logotips
PULS.LV Professional rating system